Tranh sứ Bát Tràng là sản phẩm kết tinh từ thương hiệu gốm sứ Bát Tràng. Được tạo ra từ nguyên liệu đất sét trắng kết hợp với bàn tay lành nghề của người nghệ nhân gốm sứ Bát Tràng.

Hiển thị 1–20 của 36 kết quả

Show sidebar

Tranh Sứ Kim Ngọc Mãn Đường Số 1 – Gốm Sứ Bát Tràng

Tranh Sứ Kim Ngọc Mãn Đường Số 2 – Gốm Sứ Bát Tràng

Tranh Sứ Lý Ngư Vọng Nguyệt Số 1 – Bát Tràng

Tranh Sứ Lý Ngư Vọng Nguyệt Số 2 – Gốm Sứ Bát Tràng

3,800,000

Tranh Sứ Phúc Lôc Thọ Số 1 – Gốm Sứ Bát Tràng

3,100,000

Tranh Sứ Phúc Lôc Thọ Số 2 – Gốm Sứ Bát Tràng

3,100,000

Tranh Sứ Phúc Lộc Thọ Số 3 – Gốm Sứ Bát Tràng

3,100,000

Tranh sứ Sen Ngọc Đắp Nổi Số 2 – Bát Tràng

Tranh sứ Sen Tứ Quý Đắp Nổi Số 1 – Bát Tràng

Tranh Sứ Tứ Bình Cổ – Bát Tràng

Tranh Sứ Tứ Bình Số 1 Bát Tràng

5,400,000

Tranh Sứ Tứ Bình Số 2 Bát Tràng

5,400,000

Tranh Sứ Tứ Bình Số 3 Bát Tràng

5,400,000

Tranh Sứ Tứ Bình Số 4 Bát Tràng

Tranh Sứ Tứ Bình Số 5 Bát Tràng

Tranh sứ Tứ Linh Long Lân Quy Phụng – Bát Tràng

6,200,000

Tranh sứ Tứ Quý Số 1 Bát Tràng

5,400,000

Tranh sứ Tứ Quý Số 2 Bát Tràng

6,100,000

Tranh sứ Tứ Quý Số 3 – Bát Tràng

Tranh sứ Tứ Quý Số 4 – Bát Tràng